top of page

BETONREPARATIE

BETONREPARATIE -

 

NIET LIVE

3000 woorden - niet opgemaakt

 

 

 

 

Betonreparatie – Vloeren – Decoratief – Gasbeton – Schimmelgevoelige ondergrond – Vochtige ondergrond – Zouthoudende ondergrond – Gevelisolatie – Kalkmortels – Kleurpoeders. 

 

BETONREPARATIE

KEIM Concretal-MKH

.

Minerale Corrosiebescherming en hechtlaag.

Productomschrijving

Minerale corrosiebescherming en hechtbrug

in

het KEIM

Concretal betonreparatiesysteem volgens de Duitse richtl

ijne

n

(ZTV-ING TL/TP BE PCC I

II en DAfStb)

 

Toepassingsgebied

Toepassing als corrosiebescherming

Corrosiebescherming op ontroest wapeningstaal,

reinigingsgraad SA 2,5.

Toepassing als hechtbrug

Voor druk belastbare verbindingen tussen cementgebonden

ondergronden en KEIM Concretal- Mortel-R bij betonreparati

e

in de bruggenbouw en dergelijke (volgens ZTV-ING en DafStb

richtlijnen).

Meer informatie:

TI

[Tn027]

.

---------------------------------------------------

-------------

KEIM Concretal Universalputz-S.

Betonreparatiemortel voor handmatige verwerking.

Productomschrijving

Snelle reparatiemortel voor herstel van normaal- en

lichtgewicht beton in de hoogbouw. Vezelversterkt met geï

ntegreerde hechtingsverbeteraar en corrosiebescherming.

Toepassingsgebied

Snelle reparatiemortel voor het aanhelen en herstelle

n van

beton. Laagdikten van 5 tot 30 mm, plaatselijk 60mm

afhankelijk van de omstandigheden in meerdere lagen aan te

brengen.

Meer informatie:

TI

[Tn030]

.

---------------------------------------------------

-------------

KEIM Concretal Mortel-R. Betonreparatiemortel

voor machinale verwerking.

Productomschrijving

Vezelversterkte betonreparatiemortel in het KEIM Concretal

betonreparatiesysteem volgens de Duitse richtlijnen (ZTV-I

NG

TL/TP BE PCC I

II ).

Toepassingsgebied

Betonvulmiddel voor de reparatie van beton in de infra- en

bruggenbouw volgens ZTV-ING en in hoogbouw volgens

DAfStb-richtlijn voor de reparatie van betondelen zowel in h

et

dynamische als statische bereik. KEIM Concretal-Mortel

-R kan

in laagdikten van 5 mm tot 50 mm meerlagig naar gelang de

eisen verwerkt worden. ( volgens ZTV-ING minimale laagdikt

e

= 10 mm).

Verspuitbaar volgens de natte methode.

Meer informatie:

TI

[Tn028]

.

---------------------------------------------------

-------------

KEIM Concretal Fijnspachtel. Fijne afwerkmortel

voor beton.

Productomschrijving

Fijnspachtel in het KEIM Concretal betonreparatiesystee

m

volgens de Duitse richtlijnen (ZTV-ING TL/TP BE PCC en

TL/TP OS en DAfStb-richtlijn)

 

 

 

Toepassingsgebied

Fijnspachtel voor het afwerken van met KEIM Concretal

Mortel-R en KEIM Concretal- Universeelmortel gerepareerde

beton bij verticale en niet belopen horizontale toepassi

ng voor

toepassing in infra- en bruggenbouw volgens ZTV-ING en in

hoogbouw volgens DAfStb richtlijn.

KEIM Concretal-Fijnspachtel kan toegepast worden in

laagdikten van 0,5 tot 4 mm.

KEIM Concretal-Fijnspachtel kan verspoten worden met behulp

van de natte spuittechniek.

KEIM Concretal-Fijnspachtel is geschikt voor het inwassen v

an

gietgallen en stortnaden (eventueel onder toevoeging van KEIM

Concretal- Speciaalemulsie).

Meer informatie:

TI

[Tn023]

.

---------------------------------------------------

-------------

P&m R4 betonreparatiemortel. Hoogwaardige

betonreparatiemortel.

1. Productomschrijving

Hoogwaardige cementgebonden en kunststof gemodificeerde en

vezelversterkte betonreparatie voor handmatig verwerking e

n

volgens de natte spuitmethode o.b.v. sulfaatbestendige

portlandcement.

2. Toepassingsgebied

Wordt gebruikt voor het herstellen van de roestbeschermen

de

eigenschap van gezond beton. Ook geschikt om de dekking op

betonwapening te verhogen en het repareren van beschadigde

betonoppervlakken.

Meer informatie:

TI

[Tn900]

.

---------------------------------------------------

-------------

Technipox L (D304). 2 componenten Epoxy-mortel.

Epoxy mortels dienen alléén daar toegepast te

worden waar een minerale mortel niet voldoet.

1. Productomschrijving

Tweecomponent

en

bindmiddel met voorversnelde epoxy- en

urethaanharsen, speciaal bestemd voor toepassingen in de

bouw. Bevat geen oplosmiddelen

,

heeft een hoge hechtkracht

op vochtige ondergronden, op hout en beton. Mengverhouding

1:1.

2. Toepassingsgebied

Krimpvrije reparatie- en afwerkingmortel voor hout en

beton;

Krimpvrije vulmassa voor het opvullen van holten (gaten);

Krimpvrije dichting- en voegmortel;

Bevestiging en verankering van ijzerwerk, muurankers,

sluitingen;

Extrudeerbare en gietbare pasta en mastiek;

Mo

rtel voor dunne ondervloeren;

Structurele lijm;

Primer en impregneermiddel voor betonnen vloeren.

Meer informatie:

Neem contact op met ons.

---------------------------------------------------

-------------

Technipox J (D305). 2 componenten Epoxy-mortel.

Epoxy mortels dienen alléén daar toegepast te

worden waar een minerale mortel niet voldoet.

1. Productomschrijving

Een kleurloos bindmiddel op basis van tweecomponenten

epoxyhars dat speciaal werd ontwikkeld voor de bereiding van

thixotrope of vloeibare mortel. Een met water

af

wasbaar

systeem, dat gemakkelijk thixotroop kan gemaakt worden door

toevoeging van speciale vulmiddelen.

2. Toepassingsgebied

Reparatiemortel met lage dichtheid, speciaal voor hout en

structureel lijmen; Mortel voor het waterdicht voegen v

an tegels

van zwembaden en terrassen

.

BRANDWERENDE mortel.

Meer informatie:

Neem contact op met ons.

__________________________________________

Vloerreparatie

P&m Vloermortel. Harde mortel voor vloeren.

1. Productomschrijving

Gemakkelijk te verwerken mortel op cementbasis die weer sn

el

belastbaar is. Hard scheurvrij uit.

2. Toepassingsgebied

Vullen van gaten en oneffenheden in vloeren en wanden. H

et op

afschot of niveau leggen van minerale oppervlakken.

Laagdiktes van 2 tot 25 mm.

Meer informatie:

Neem contact op met ons.

---------------------------------------------------

-------------

P&m gietmortel. Gietbare vloeregalisatie.

1. Productomschrijving

Vloeibaar aan te brengen egalisatiemortel voor buiten (en

binnen) in diktes van 2 tot 20 mm. Snel belastbaar en

uiteindelijk zwaar belastbaar. Hard scheurvrij uit.

2. Toepassingsgebied

Te egaliseren (buiten)vloeren, zoals opritten, garages,

magazijnen. Ook in natte ruimtes.

Meer informatie:

Neem contact op met ons.

__________________________________________

Decoratieve afwerking

P&m Design Finish.

1. Productomschrijving

Website tekst Paint & more . . .

Print 10-11-16 20:50, blz 16.

Fijne mortel die op kleur gemaakt/geleverd kan worden.

2. Toepassingsgebied

Decoratieve afwerking voor binnen.

Meer informatie:

Neem contact op met ons.

---------------------------------------------------

-------------

KEIM Stucco Classico. Stucco Venetiano.

1. Productomschrijving

Klassieke Stucco Venetiano. Glad afwerkbare massa o.b.v

. een

kalkpasta met zéér hoogwaardige ingrediënten zoals natuurlijk

marmermeel.

2. Toepassingsgebied

Uiterst verfijnde decoratieve binnenafwerking volgens de

originele kalkdruktechniek. De echte stucco venetiano!

Meer informatie:

Neem contact op met ons.

__________________________________________

Gasbeton

KEIM Porosil Leichtputz. Speciaal voor gasbeton.

Reparatie en uitvlakken van gasbeton.

Productomschrijving

KEIM Porosil Leichtputz is een minerale lichtgewicht mo

rtel

volgens DIN EN 998-1 op basis van kalk, cement,

kalksteenzand en minerale lichte toeslagstoffen. KEIM Poros

il

Leichtputz is waterafwijzend.

Toepassingsgebied

KEIM Porosil Leichtputz wordt toegepast als grond- of

afwerkmortel binnen en buiten speciaal bij toepassing op s

terk

warmte-isolerende ondergronden.

Meer informatie:

TI

[Tn104]

.

__________________________________________

Schimmelgevoelige ondergrond.

Schimmels groeien waar ze een geschikt milieu

aantreffen. D.w.z. voedsel, vocht, temperatuur en

zuurgraad. Het wegnemen van één of meer van deze

voorwaarden remt/voorkomt de schimmelgroei.

---------------------------------------------------

-------------

KEIM Mycal-Por. De mortel in het Mycal-

programma.

Productomschrijving

KEIM Mycal-Por is een minerale droge mortel voor binnen

volgens EN998-1 (klasse CS1) op basis van zand, luchtkalk,

witte cement en toeslagen voor verbetering van hechti

ng en

verwerking. De mortel heeft bijzondere absorberende- en

vochtregulerende eigenschappen.

Toepassingsgebied

KEIM Mycal-Por is een kalkgebonden fijnputz voor

handmatige en machinale verwerking; bijzonder geschikt voor

toepassing als sanering van schimmelbelaste wanden en

plafonds binnen. De mortel kan op alle andere mortels met ee

n

drukvastheid volgens CS1 en hoger toegepast worden. KEIM

Mycal-Por is uitermate geschikt om condensatieprocessen

te

voorkomen en voor het renoveren van schimmelgevoelige

omgevingen en vochtige binnenmuren. Door het bijzondere

absorberende vermogen kan KEIM Mycal-Por overmatige

vochtigheid uit de ruimte opnemen en zo het condensatie

risico

minimeren. De hoge alkaliteit zorgt voor een milieu dat

de groei

van schimmels miniseert.

KEIM Mycal-Por wordt ook toegepast als montage en

weefselmortel voor de KEIM iPor-Minerale Isolatieplaat en

als

montage en weefselmortel van de KEIM Mycal-

CS

-Plaat.

Meer informatie:

TI

[Tn091]

.

__________________________________________

Vochtige ondergrond binnen:

KEIM Seccopor grof.

Kalk-cement grondmortel zonder hydrofobering met

hoog poriënvolume voor erg vochtige en/of

zouthoudende binnenmuren.

1. Productomschrijving

Speciaalmortel zonder hydrofobering met bijzonder goed

vochttransport en uitstekende vochtregulering. Normaal

putzmortel volgens DIN EN 988-1 op basis van kalk-cement

me

t minerale toeslagen en speciale poriënvormende toeslagen.

De drukvastheid komt overeen met mortelcategorie CS II (PII

volgens DIN V 18550). Het toegepaste bindmiddel in KEIM

Seccopor®-Grosso heeft een hoge weerstand tegen sulfaten

.

2. Toepassingsgebied

KEIM Seccopor-Grosso wordt gebruikt voor:

Het herstel en de snelle uitdroging van vochtbelaste wa

nden

zowel in binnen- als buitensituaties. Bijzonder geschikt voo

r

vochtige kelders, na waterschade, monumentale gebouwen

en dergelijke.

Voor de vochtregulering in vochtige ruimten tegen alg- en

schimmelvorming.

KEIM Seccopor-Grosso kan ingezet worden op

ondergronden waar sprake is van een lichte zoutbelasting

(zie WTA-merkblad

saneersystemen

). Bij onzekerheid

over de hoogte van de zoutbelasting wordt een zoutanalyse

vooraf aanbevolen.

KEIM Seccopor-Grosso kan ook als buitenpleister toegepast

worden, hiervoor dient de sokkel conform de richtlijnen van

KEIM te worden uitgevoerd. Voor de sokkel zelf is KEIM

Seccopor-Grosso niet geschikt.

Meer informatie:

TI

[Tn130]

.

---------------------------------------------------

-------------

KEIM Seccopor fijn.

Afwerkmortel voor Seccopor-grof. Niet hydrofoob

en met hoog poriënvolume.

1. Productomschrijving

Speciaalmortel zonder hydrofobering met bijzonder goed

vochttransport en uitstekende vochtregulering

.

Normale

putzmortel volgens DIN EN 988-1 op basis van kalk-cement

met minerale toeslagen en speciale poriënvormende toeslage

n.

Website tekst Paint & more . . .

Print 10-11-16 20:50, blz 17.

De drukvastheid komt overeen met mortelcategorie CS II (PII

volgens DIN V 18550).

2. Toepassingsgebied

KEIM Seccopor-Fino wordt gebruikt in combinatie met KEIM

Seccopor-Gross voor:

het herstel en de snelle uitdroging van vochtbelaste wande

n

in niet weerbelaste omstandigheden. Bijzonder geschikt

voor vochtige kelders, na waterschade, monumentale

gebouwen en dergelijke.

Voor de vochtregulering in vochtige ruimten tegen alg- en

schimmelvorming.

KEIM Seccopor-Fino kan ook in buitensituaties worden

toegepast, hierbij is de gemaakte uitvoering van de sokkel

aan te houden zoals deze in de KEIM brochure staat

aangegeven.

Meer informatie:

TI

[Tn129]

__________________________________________

Zouthoudende ondergrond binnen.

Niet hydrofoob

Het KEIM systeem voor sanering van zoutbelaste

ondergronden is gebaseerd op mortels met een hoog

(>40%) poriënvolume. Het zout zal in deze poriën

kristalliseren (drogen) en verder geen schade

toebrengen totdat de poriën vol zijn.

KEIM Seccopor grof. Kalk-cement grondmortel

zonder hydrofobering met hoog poriënvolume voor

erg vochtige en/of zouthoudende binnenmuren.

1. Productomschrijving

Speciaalmortel zonder hydrofobering met bijzonder goed

vochttransport en uitstekende vochtregulering. Normaal

putzmortel volgens DIN EN 988-1 op basis van kalk-cement

met minerale toeslagen en speciale poriënvormende toeslage

n.

De drukvastheid komt overeen met mortelcategorie CS II (PII

volgens DIN V 18550). Het toegepaste bindmiddel in KEIM

Seccopor®-Grosso heeft een hoge weerstand tegen sulfaten

.

2. Toepassingsgebied

KEIM Seccopor-Grosso wordt gebruikt voor:

Het herstel en de snelle uitdroging van vochtbelaste wa

nden

zowel in binnen- als buitensituaties. Bijzonder geschikt voo

r

vochtige kelders, na waterschade, monumentale gebouwen

en dergelijke.

Voor de vochtregulering in vochtige ruimten tegen alg- en

schimmelvorming.

KEIM Seccopor-Grosso kan ingezet worden op

ondergronden waar sprake is van een lichte zoutbelasting

(zie WTA-merkblad

saneersystemen

). Bij onzekerheid

over de hoogte van de zoutbelasting wordt een zoutanalyse

vooraf aanbevolen.

KEIM Seccopor-Grosso kan ook als buitenpleister toegepast

worden, hiervoor dient de sokkel conform de richtlijnen van

KEIM te worden uitgevoerd. Voor de sokkel zelf is KEIM

Seccopor-Grosso niet geschikt.

Meer informatie:

TI

[Tn130]

.

---------------------------------------------------

-------------

KEIM Seccopor fijn. Afwerkmortel voor Seccopor-

grof. Niet hydrofoob en met hoog poriënvolume.

1. Productomschrijving

Speciaalmortel zonder hydrofobering met bijzonder goed

vochttransport en uitstekende vochtregulering

.

Normale

putzmortel volgens DIN EN 988-1 op basis van kalk-cement

met minerale toeslagen en speciale poriënvormende toeslage

n.

De drukvastheid komt overeen met mortelcategorie CS II (PII

volgens DIN V 18550).

2. Toepassingsgebied

KEIM Seccopor-Fino wordt gebruikt in combinatie met KEIM

Seccopor-Gross voor:

het herstel en de snelle uitdroging van vochtbelaste wande

n

in niet weerbelaste omstandigheden. Bijzonder geschikt

voor vochtige kelders, na waterschade, monumentale

gebouwen en dergelijke.

Voor de vochtregulering in vochtige ruimten tegen alg- en

schimmelvorming.

KEIM Seccopor-Fino kan ook in buitensituaties worden

toegepast, hierbij is de gemaakte uitvoering van de sokkel

aan te houden zoals deze in de KEIM brochure staat

aangegeven.

Meer informatie:

TI

[Tn129]

.

__________________________________________

Zouthoudende ondergrond buiten.

Hydrofoob.

Het KEIM systeem voor sanering van zoutbelaste

ondergronden is gebaseerd op mortels met een hoog

(>40%) poriënvolume. Het zout zal in deze poriën

kristalliseren (drogen) en verder geen schade

toebrengen totdat de poriën vol zijn.

KEIM Porosan Trass-Cementputz. Hechtmortel.

Te gebruiken als hechtmortel (spritzen) of volvlak

afdichtmortel.

Productomschrijving

Droge mortel op basis van trass, dolomietzand, cement alsm

ede

toeslagen ten behoeve van de gewenste eigenschappen.

Normaalmortel volgens DIN EN 988-1. De drukvastheid komt

overeen met mortelcategorie CS IV (PIII volgens DIN V

18550) KEIM Porosan-Trass-Cementputz voldoet aan de eisen

voor hechtspritzmortel van het WTA merkblad 2-9-04/D en is

WTA gecertificeerd..

Toepassingsgebied

Als spritzmortel (niet dekkend).

KEIM Porosan-Trass-Cementputz wordt als spritzmortel

gebruikt om hechting tussen een slecht zuigende ondergrond

en KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP of KEIM Porosan-

Ausgleichsputz te bewerkstelligen.

Als volvlak kelderwand, buiten- of plintmortel.

KEIM Porosan-Trass-Cementputz wordt volvlak rond en onder

maaiveld toegepast. Samen met de KEIM Porosan-

Dichtungsschlemme vormt de mortel een verticale

afdichting van het bouwdeel zowel voor buiten als voor

binnen.

KEIM Porosan-Trass-Cementputz kan ook tot 30 cm boven het

maaiveld als plintmortel worden toegepast.

Website tekst Paint & more . . .

Print 10-11-16 20:50, blz 18.

Meer informatie:

TI

[Tn103]

.

---------------------------------------------------

-------------

KEIM Porosan-

Au

ßgleichputz-

NP

.

Uitvulmortel.

Mortel voor het uitvullen van diepe oneffenheden op

zouthoudende ondergrond.

Productomschrijving

Droge mortel op basis van trass, kalk, zand, cement alsme

de

toeslagen ten behoeve van de gewenste eigenschappen.

Normaal putzmortel volgens DIN EN 988-1. De drukvastheid

komt overeen met mortelcategorie CS II (PII volgens DIN V

18550) KEIM Porosan Ausgleichputz-NP voldoet aan de eisen

van het WTA merkblad 2-9-04/D als uitvul- en raapmortel i

n

het Porosan Saneerputz-Systeem en is WTA gecertificeerd.

Toepassingsgebied

KEIM Porosan Ausgleichputz-NP wordt bij het herstel van

zoutbelaste ondergronden binnen en buiten in het Porosan

Saneersysteem als grondmortel ingezet voor:

het uitvullen van oneffenheden.

het bereiken van morteldikten boven 40mm.

Meer informatie:

TI

[Tn099]

.

---------------------------------------------------

-------------

KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-

NP

.

Saneermortel voor zouthoudende ondergrond. Aan te

brengen in 2 lagen van elk 10-20 mm.

Productomschrijving

Droge mortel op basis van kalk, witte cement, zand en toe

slagen

welke een natuurlijk witte Saneermortel R volgens DIN EN

988-1 met korte afbindtijd oplevert. De drukvastheid komt

overeen met mortelcategorie CS II (PII volgens DIN V 18550)

KEIM Porosan HF Sanierputz voldoet aan de eisen van het

WTA merkblad 2-9-04/D en is WTA gecertificeerd.

Toepassingsgebied

KEIM Porosan HF Sanierputz is een saneermortel met

versnelde afbinding voor het herstel van vocht-

en

zo

utbelaste

ondergronden. Het product is tevens geschikt voor het

bepleisteren van wanden met een verhoogde vochtbelasting bij

historische gebouwen, binnenwanden, kelders etc. zowel binne

n

als buiten. Bij geringe en middelmatige zoutbelasting (op bas

is

van onderzoek) als eenlaags systeem toe te passen. Niet

geschikt voor het bestrijden van drukkend water of

condensatieproblemen zonder additionele maatregelen

(wegnemen ooraak noodzakelijk). Door de fijne korrelopbouw

zeer geschikt om glad en strak af te werken.

Meer informatie:

TI

[Tn102]

.

__________________________________________

Gevelisolatie

KEIM Pulverkleber-90. Kleefmortel en weefsellaag

Mortel om de isolatieplaten op de ondergrond te

plakken en tevens voor eerste laag (wapeninglaag) op

de isolatieplaten.

Productomschrijving

Hydraulisch afbindende lijm op cementbasis.

Toepassingsgebied

Platenmontage- en weefselmortel voor de KEIM

gevelisolatiesystemen.

Systeem toelating zie Z-33.41-45, Z33.43-185, Z33.44-188 en

Z33.42-189, Z33.47-727.

Meer informatie:

TI

[Tn105]

Br

[Bn013]

.

---------------------------------------------------

-------------

KEIM Brillantputz. Toplaag wit of ingekleurd.

Afwerklaag in het KEIM gevelisolatiesysteem.

Verkrijgbaar is glad, rillen 2 en 3mm

(granolstructuur) en ruwe 2, 3 en 5mm afwerking.

Wit of op kleur geleverd.

Productomschrijving

KEIM Brillantputz is een hoogwaardige minerale dunlagige

lichtgewichtmortel op basis van minerale bindmiddelen en

hoogwaardige vulstoffen

Toepassingsgebied

Afwerklaag voor het KEIM gevelisolatiesysteem. Afwerklaag

voor minerale ondergronden, voor zover deze vlak en niet t

e

ruw zijn.

Meer informatie:

TI

[Tn019]

[Tn021] [Tn020]

Br

[Bn013]

.

__________________________________________

Kalkmortels.

KEIM NHL-kalkputz-grof.

1. Productomschrijving

KEIM NHL Kalkputz-Grob is een droge mortel volgens DIN

EN 998-1 op basis van zand, kalk (witkalk en natuurlijk

hooghydraulische kalk) en hydraulische toeslagen

(hechtingsverbetering en verbeterde verwerking). De

drukvastheid komt overeen met mortelcategorie CS II (PII

volgens DIN V 18550)

2. Toepassingsgebied

KEIM NHL-Kalkputz-Grob is een universele kalkgebonden

mortel voor handmatige en machinale verwerking welke als

grond- of afwerkmortel binnen, buiten alsmede ook op vochtige

ondergronden verwerkbaar is. Kan verwerkt worden op

baksteen ondergronden maar ook op ruwe beton en dergelijke.

KEIM NHL-Kalkputz-Grob is bijzonder geschikt voor

restauratie- en saneringswerkzaamheden en toepassing in de

bouwecologische sector.

Meer informatie:

TI

[Tn094]

.

---------------------------------------------------

-------------

KEIM NHL-kalkputz-fijn.

1. Productomschrijving

Website tekst Paint & more . . .

Print 10-11-16 20:50, blz 19.

KEIM NHL-Kalkputz Fein is een droge mortel volgens DIN

EN 998-1 op basis van zand, kalk (witkalk en natuurlijk

hooghydraulische kalk) en hydraulische toeslagen

(hechtingsverbetering en verbeterde verwerking). De

drukvastheid komt overeen met mortelcategorie CS II (PII

volgens DIN V 18550).

2. Toepassingsgebied

KEIM NHL-Kalkputz Fein is een kalkgebonden fijne mortel

voor handmatige en machinale verwerking welke als afwerklaag

binnen en buiten verwerkbaar is. De mortel kan op alle

bestaande pleisterlagen aangebracht worden behalve gips.

KEIM NHL-Kalkputz Fein dient als hechtbrug voor nog aan te

brengen raaplagen of als afwerklaag met een sterke hechtin

g

teneinde een veelvoud aan minerale bestaande ondergronden te

kunnen afwerken. KEIM NHL-Kalkputz Fijn is bijzonder

geschikt voor restauratie- en saneringswerkzaamheden en

toepassing in de bouwecologische sector.

Meer informatie:

TI

[Tn093]

.

---------------------------------------------------

-------------

KEIM Universele kaleimortel.

Kaleien is een eeuwenoude schildertechniek waarbij

een dunne kalkpleister met een blokborstel op de

muur wordt aangebracht. Bovenop de kaleilaag

wordt meestal ook nog een kalkverf aangebracht, die

de uiteindelijke kleur van de muur bepaalt.

1. Productomschrijving

Universeel Kaleimortel is een kalei- of slemmortel

op kalk-

cementbasis met een gering aandeel organische toeslagsto

ffen

en vezels (volgens DIN EN 998-1). De drukvastheid komt

overeen met mortelcategorie CS III (PII volgens DIN 18550).

2. Toepassingsgebied

Universeel Kaleimortel wordt toegepast als kalei-

of

slembehandeling van:

Metselwerk (keramisch, beton, kalkzandsteen) al dan niet

geschilderd.

Draagkrachtige (oude) pleisterlagen ( ook

kunstharspleisters).

Draagkrachtige bestaande verflagen.

Niet geschikt voor thermoplastische en verzepende

ondergronden.

Meer informatie:

TI

[Tn106]

Br

[Bn006]

.

---------------------------------------------------

-------------

CalcMat mortels.

Natuurlijk hydraulische kalk.

De volgende CalcMat producten zijn leverbaar:

AM 06. Afwerkmortel.

BM 35W. Bindmiddel wit

GM 22 mg. Grondmortel middel-grof

GM 22 gr. Grondmortel grof

KM. Kaleimortel

MM 15 Metsel- en voegmortel

MM 40 Metselmortel

SM

Spritzmortel

Tadelakt. Decoratieve afwerkmortel

Meer informatie:

Neem contact op met ons.

---------------------------------------------------

-------------

Kleurpigmenten voor (kalei)mortels.

Pigmentpoeder voor mortels. Normaliter op

voorraad: Blauw, Geel, Groen, Rood, Wit en Zwart.

======================================

VOCHTBESTRIJDING

Het moeilijkste bij vochtproblemen is vaak de

analyse. Wat is de oorzaak van de vochtschade?

Wij adviseren daarom contact met ons op te nemen

voor een gratis en vrijblijvend advies.

Injectie tegen opstijgend vocht (B100)

Wij leveren een 5-tal producten om optrekkend vocht

d.m.v. injectie tegen te gaan.

De benodigde apparatuur kan worden gehuurd.

Meer informatie:

Neem contact op met ons.

Oplosmiddelbasis:

Technisil (B101)

.

Meer informatie:

Neem contact op met ons.

---------------------------------------------------

-------------

Technisil MS-Eco (B101-1)

.

Meer informatie:

Neem contact op met ons.

__________________________________________

Watergedragen

Technisil MS-Hydro (B102)

.

Meer informatie:

Neem contact op met ons.

---------------------------------------------------

-------------

Technisil MS-Hydro-Cream (B103).

Meer informatie:

Neem contact op met ons.

__________________________________________

Hybride

Technisil MS Hybride (B104)

.

Meer informatie:

Neem contact op met ons.

Elektronisch tegengaan van optrekkend vocht.

Voor muren waar injectie moeilijk/onmogelijk/duur

is hebben wij een systeem om optrekkend vocht op

elektronische manier te bestrijden.

 

 

 

 

bottom of page